На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту№2598 від 13.12.2019 «Про внесення змін до КонституціїУкраїни (щодо децентралізації влади)», внесений Президентом України як невідкладний.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою запропонованих змін є зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, округу та області, сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та децентралізації влади, визначення раціональної просторової основи організації влади для забезпечення децентралізації.

Наголошується, що проект ґрунтується на ідеях сучасного конституціоналізму, Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Європейській хартії місцевого самоврядування та інших міжнародно-правових актах.

Та чи відповідає це дійсності?

Отже, основне, що пропонується в рамках «децентралізації» від влади:

​- Замість місцевих державних адміністрацій запроваджується префектура, яка очолюється префектом, що призначається та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Префект, на відміну від голови МДА, жодним чином не залежить від місцевої влади (на даний час місцева рада може хоча б оголосити недовіру голові МДА). Натомість префекту надаються повноваження зупиняти дії актів органів місцевого самоврядування.

​- Термін повноважень місцевих рад зменшується з 5 до 4 років.

​- Верховна Рада України набуває повноважень щодо зміни адміністративно – територіального устрою простою більшістю голосів шляхом ухвалення законів.

​- Президентові надаються повноваження, яких до цього не було, а саме, щодо його права тимчасово зупиняти повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради за поданням префекта та призначати тимчасового державного уповноваженого (п. 8-1 ст.106 законопроекту).

​На думку авторів законопроекту,це і є сама справжня децентралізація влади в Україні, яка направлена на «зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення ефективності системи місцевого самоврядування». 

​Власне, висновки про дійсні наміри авторів законопроекту може зробити кожен сам для себе, адже навіть поверховий аналіз законопроекту говорить про зовсім інші цілі так званої «децентралізації» за законопроектом 2598. Вже надто децентралізація у варіанті Президента тяжіє до центру.

Віктор Марусиченко, юрист

Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»