З 1 січня 2020 року набрав чинності Виборчий кодекс України, який став на зміну законодавчим актам, що регулювали вибори депутатів Верховної Ради, Президента України та місцеві вибори в Україні. Таким чином тепер всі вибори, які відбуваються в Україні регулюються одним законодавчим актом – Виборчим кодексом України (далі – ВК).

З прийняттям Виборчого Кодексу «Рідна країна» одразу ж звернула увагу на те, що ним запроваджуються непомірні розміри застав та закликала переглянути їх розмір, адже для участі у місцевих виборах політичні партії мають внести непомірні кошти.

Експерт з виборчого права Олексій Загребний, який пройшов не одну виборчу кампанію, зробив аналіз положень Виборчого кодексу України.

Як зазначає Олексій Загребний,  Виборчий кодекс, який Парламент розглядав 4 роки (проект ВК було внесено до Верховної Ради 02.10.2015 року) містить дуже багато неточностей, протиріч та навіть орфографічних помилок, які потрібно негайно виправляти.

З А У В А Ж Е Н Н Я

до

Виборчого кодексу України

Суть проблеми
1. У Виборчому кодексі містяться протилежні підходи щодо закриття списку виборців на виборчій дільниці. Так, згідно ч.6 ст.44, ч.16 ст.45, ч.8 ст.46 список виборців на звичайній, спеціальній та закордонній виборчій дільниці закривається у день, що передує дню голосування, шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою або заступником голови і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Ці положення кореспондують з відповідними положеннями ч.7 ст.44, ч.17 ст.45, ч.9 ст.46 згідно яких у день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться. Однак, ч.8 ст175, ч.8 ст.250 встановлено, що список виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування у разі внесення до нього доповнень закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії. При цьому не враховано не тільки неможливість включення виборців у список під час голосування, а й те що відповідні графи списку напередодні вже було закреслено, і навіть з технічної точки зору зробити вдруге це неможливо. Цілком очевидно, що ч.8 ст175 та ч.8 ст.250 підлягають виключенню.  
2. Ціла низка норм, зокрема п.3 ч.2 ст.121, п.1 ч.7 ст.175, п.3 ч.2 ст.176, п.1 ч.7 ст.250, п.3 ч.2 ст.264, п.3 ч.2 ст.273 містять положення, згідно яких в день виборів після закінчення голосування членами ДВК здійснюються відповідні підрахунки та отримані відомості заносяться до протоколів про підрахунок голосів виборців як кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Крім того, ч.5 ст.120 містить положення, відповідно до якого список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього доповнень підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії. Проте, відповідно до ч.7 ст.44, ч.17 ст.45, ч.9 ст.46 у день голосування зміни до уточненого списку виборців на звичайній, спеціальній та закордонній виборчій дільниці не вносяться. Отже, з відповідних положень п.3 ч.2 ст.121, п.1 ч.7 ст.175, п.3 ч.2 ст.176, п.1 ч.7 ст.250, п.3 ч.2 ст.264, п.3 ч.2 ст.273 Виборчого кодексу словосполучення «на момент закінчення голосування» необхідно виключити. Також ч.5 ст.120 потрібно виключити повністю.  
3. Логістична концепція транспортування виборчої документації з виборчих дільниць до відповідних ТВК потребує суттєвого перегляду. Для демонстрації деструктивного характеру окремих положень Кодексу розглянемо наступну ситуацію. Згідно ч.4 ст.275 ДВК виборчої дільниці, утвореної на території міста з районним поділом, в якому не утворені районні у місті ради та/або до складу якого не входить інше село, селище, місто, доставляє до міської виборчої комісії протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови. На сьогоднішній день у десяти районах м. Києва налічується 1 106 виборчих дільниць утворених на постійній основі. І хоч районних у м. Києві рад наразі не існує, в кожному районі столиці під час місцевих виборів буде створено районну у місті ТВК (ч.1 ст.202). Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, утворюються для здійснення повноважень у відповідному виборчому окрузі щодо виборів депутатів міських рад та міських голів. Неважко уявити картину, коли члени ДВК у супроводі працівників поліції з усіх столичних виборчих дільниць майже одночасно прибудуть до приміщення Київської міської ТВК, як того вимагає ч.4 ст.275. Цілком очевидно, що примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови разом з іншими пакетами документів слід доставляти до відповідної районної у місті ТВК, як це було передбачено Законом України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 №595-VIII. Тим паче, що відповідні протоколи разом з іншими документами з виборів депутатів міської ради все одно потрібно буде доставити до районної у місті ТВК, як це передбачено п.2 ч.5 ст.253. За таких умов, у ч.4 ст.275 слово «міської» слід замінити словами «районної у місті».  
4. У Кодексі міститься непослідовність щодо повноважень ТВК різних рівнів скликати у разі необхідності за власною ініціативою засідання ДВК. Зокрема, відповідно до п.7 ч.4 ст.206 ВК лише сільська та селищна ТВК наділена таким повноваженням. Згідно ч.2 ст.36 ВК у разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня. Однак, якщо зазначене положення конкретизується в Кодексі у подальшому то застосування вибіркового підходу з точки зору нормопроектувальної техніки є недопустимим.  
5. Згідно п.3 ч.1 ст.223 ВК відповідна сільська, селищна, міська (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районна у місті, районна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, висунутих організацією партії у багатомандатних виборчих округах, за умови отримання нею, серед іншого, заяв осіб, включених до списку кандидатів до відповідної ради від організації партії про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії (в тому числі у відповідному багатомандатному окрузі), яка повинна крім іншого також містити зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права, а також зобов’язання в разі обрання припинити діяльність несумісну з мандатом депутата. Згідно з вимогами статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також посадові особи юридичних осіб публічного права зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі (крім членів своєї сім’ї) належні їм підприємства та корпоративні права. Проте, відповідно до п.2 ч.6 вказаної статті зазначені вимоги не поширюються на депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі). Крім того, зазначена вимога справедливо відсутня у ч.2 ст.223 ВК щодо заяв кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради, висунутих шляхом самовисування. Також аналогічне положення відсутнє у ст.222 ВК, якою регламентовано в тому числі умови реєстрації кандидатів у депутати обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад. Таким чином, зазначена вище вимога Кодексу є безпідставною і підлягає виключенню із тексту вказаної норми.  
6. У ч.2 ст.223 ВК, якою врегульовано умови реєстрації кандидата в депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради, висунутого шляхом самовисування, серед вимог до заяви про самовисування відсутня вимога скласти інший представницький мандат у разі обрання депутатом.  
7. Порушення хронології (накладання) подій, передбачених ст.228 ВК: Вересень / Жовтень 2020 року.   30.09.20 – останній день подання документів до виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради (ч.2 ст.228). 05.10.20 – останній день прийняття рішення ТВК про реєстрацію кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради (ч.6 ст.228). 03.10.20 – останній день для оприлюднення ТВК відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради (ч.7 ст.228). З наведеного вбачається необхідність певних змін у відповідному положенні ч.7 ст.228, так як не може 03.10.20 спливати строк оприлюднення ТВК відомостей про реєстрацію кандидатів, в той час як строк реєстрації таких кандидатів спливає лише 05.10.20.  
8. Відповідно до ч.4 ст.216 особа може бути висунута кандидатом на відповідних місцевих виборах лише в одному виборчому окрузі і лише від однієї місцевої організації партії або шляхом самовисування. В подальшому це положення конкретизується у відповідних нормах, якими регламентовано порядок висування кандидатів окремо по різним видам місцевих виборів. Однак, Кодексом вибірково встановлено обмеження щодо можливості брати участь одночасно у різних виборах. Так, положення ч.5 ст.227 не охоплює випадок щодо можливості бути одночасно кандидатом у депутати обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад та кандидатом в депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради, висунутим шляхом самовисування а також кандидатом на посаду міського голови. Положення ч.5 ст.228 не охоплює випадок щодо можливості бути одночасно кандидатом у депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради та кандидатом на посаду міського голови. Положення ч.6 ст.229 не охоплює випадок щодо можливості бути одночасно кандидатом у депутати та кандидатом на посаду міського голови, висунутим шляхом самовисування.  
9. У ч.8 ст.264, в якій зазначено про необхідність транспортувати з виборчої дільниці до відповідної ТВК виборчі документи з виборів депутатів сільських, селищних, міських (міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районних у містах, районних рад замість посилання на ст.266, якою встановлено порядок транспортування виборчих документів з виборів саме даного виду, міститься посилання на ст.275, якою встановлено порядок транспортування виборчої документації з виборів сільських, селищних, міських голів. Отже в тексті ч.8 ст.264 цифри «275» слід замінити цифрами «266».  
10. Назва статті 245 не в повному обсязі відповідає її змісту, оскільки нею врегульовано передачу виборчих бюлетенів не лише з виборів депутатів, а й міських голів (п.3 ч.1 ст.245). Отже назву ст.245 пропонується викласти в наступній редакції: Стаття 245. Порядок передачі виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради, міського голови виборчим комісіям  
11. У п.1 ч.1 ст.245 необхідно включити слова «районним у місті», оскільки Кодексом залишено поза увагою спосіб передачі виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласної ради до районних у місті ТВК.  
12. Частиною 4 ст.245 передбачено, що ТВК не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені ДВК відповідного багатомандатного округу. Однак, даною статтею врегульовано передачу виборчих бюлетенів не лише з виборів депутатів, а й міських голів. Систему територіальної організації виборів міського голови складають єдиний міський виборчий округ а також територіальні виборчі округи у містах з районним поділом. Отже з тексту ч.4 ст.245 слово «багатомандатного» необхідно виключити.  
13. Частиною 5 ст.242 та частиною 4 ст.245 передбачено, що відповідні ТВК не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передають виборчі бюлетені з певних виборів ДВК відповідного округу. При цьому, від імені відповідної ДВК бюлетені отримують не менш як три члени цієї комісії, які згідно ч.5 ст.242 повинні бути уповноважені на це її рішенням, а ч.4 ст.245 такої вимоги не містить. Відсутність єдиних вимог щодо однієї і тієї ж самої процедури з різних місцевих виборів вбачається невиправданим. Отже останнє речення ч.4 ст.245 після слів «три члени кожної дільничної виборчої комісії» необхідно доповнити словами «уповноважені на це її рішенням».  
14. Згідно ч.5 ст.245 про передачу ТВК виборчих бюлетенів ДВК складається відповідний протокол у якому, крім іншого, зазначається номер багатомандатного округу. Однак, даною статтею врегульовано передачу виборчих бюлетенів не лише з виборів депутатів, а й міських голів. Отже, положення вказаної норми слід викласти в наступній редакції: «позначення або номер багатомандатного округу».  
15. В ст.245 міститься колізія стосовно процедури передачі одних і тих самих виборчих бюлетенів з окремих типів виборів на рівні ТВК – ТВК. Так, ч.1 ст.245 встановлено, що не раніш як за сім днів до дня голосування після отримання виборчих бюлетенів виборча комісія АРК, обласна, міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія у місті з районним поділом та місті, до складу якого входить село, селище, місто, на своєму засіданні передають виборчі бюлетені з відповідних місцевих виборів районним, районним у місті, сільським, селищним, міським виборчим комісіям. Однак, ч.2 ст.245 визначено, що відповідна ТВК приймає виборчі бюлетені від представника виборчої комісії АРК, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням цієї виборчої комісії, на своєму засіданні. Цілком очевидно, що наведені підходи суперечать один одному, тому відповідне положення ч.2 ст.245 потрібно виключити. При цьому необхідно передбачити, що замість протоколу про прийняття виборчих бюлетенів складається протокол про передачу відповідним ТВК виборчих бюлетенів територіальною комісією яка передає виборчі бюлетені у трьох примірниках за формою, встановленою ЦВК (за аналогією з положенням ч.6 ст.242).  
16. Частиною 9 ст.242 встановлено, що виборчі бюлетені з виборів депутатів районної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) ради та міського голови такого міста, що були передані на рівні ТВК – ТВК транспортуються до приміщення відповідної територіальної комісії у супроводі поліцейських, а в разі необхідності – співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок охорони виборчих бюлетенів. В свою чергу, аналогічне положення щодо транспортування виборчих бюлетенів які також були передані на рівні ТВК – ТВК з виборів депутатів АРК, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради та міського голови такого міста у супроводі поліцейських або співробітників СБУ у ст.245 відсутнє. Застосування різних підходів щодо необхідності охорони виборчих бюлетенів з окремих виборів під час їх транспортування з ТВК до ТВК є неприпустимим. Незрозуміло, чому одні виборчі бюлетені потребують охорони, а інші в аналогічних умовах – ні.  
17. Кодексом не визначено хто саме, в якому складі і на якій підставі від ТВК, що замовила виготовлення виборчих бюлетенів, отримує відповідні виборчі бюлетені від підприємства-виготовлювача. Також відсутнє положення щодо того, чи потрібні супровід поліції під час транспортування виборчих бюлетенів до приміщення ТВК й подальша їх охорона під час зберігання до наступної передачі таких бюлетенів іншим виборчим комісіям.  
18. У першому абзаці ч.8 ст.248 якою, серед іншого, встановлено порядок заповнення виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті ради «забули» згадати про бюлетені з виборів сільських та селищних депутатів, які обираються за такою ж системою і такі виборчі бюлетені нічим принципово не відрізняються від бюлетенів, перелічених у цьому реченні. Ніде далі по тексту порядок заповнення зазначених бюлетенів не згадується. Тому в текст першого речення ч.8 ст.248 після слів «з виборів депутатів» слід включити слова «сільської, селищної».  
19. В останньому абзаці ч.2 ст.250 зазначено, що пакети з протоколами та іншою виборчою документацією, що стосується виборів депутатів, до закінчення засідання ДВК зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів ДВК та осіб, присутніх на засіданні комісії. При цьому незрозуміло, чому не згадано пакети з протоколами та іншою виборчою документацією, що стосується виборів сільського, селищного, міського голови та старости. Адже протоколи з результатами виборів на дільниці та бюлетені з виборів сільського, селищного, міського голови повинні бути пораховані і запаковані ще до того, як комісія почне підрахунок бюлетенів з виборів депутатів відповідних рад. Оптимальним вирішенням даного питання вбачається виключення з казаної норми словосполучення «що стосується виборів депутатів», поширивши тим самим дію зазначеного положення на всі види місцевих виборів.  
20. З позиції нормопроектувальної техніки є неприпустимим, коли один нормативно-правовий акт містить декілька окремих статей з однаковою назвою (повністю співпадають або тотожні за змістом): статті 252, 265, 274 – «Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним»; статті 253, 266, 275 – «Порядок транспортування і передачі виборчих документів до територіальної виборчої комісії»; статті 270, 281 – «Повторне голосування»; статті 262, 272 – «Реєстрація обраних депутатів». Очевидно, що назви зазначених статей потребують уточнення відповідно до їх змісту.  
21. Назва статті 276 («Встановлення підсумків голосування»), яка стосується лише виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, потребує уточнення відповідно до її змісту. Отже назву ст.276 пропонується викласти в наступній редакції: Стаття 276. Встановлення підсумків голосування з виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища  
22. Пунктом 1 ч.5 ст.276 встановлено, що за результатами розгляду документів ДВК та скарг, ТВК може врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в межах багатомандатного округу. Однак, вказана стаття стосується лише виборів сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, територіальна організація яких не передбачає існування багатомандатного округу, що є прерогативою лише виборів депутатів. В даному випадку слово «багатомандатного» є зайвим й його необхідно виключити з тексту вказаної норми.  
23. Частиною 6 ст.244 встановлено, що у разі прийняття виборчою комісією АРК, обласною, міською (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборчою комісією рішення про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати від організації партії у єдиному багатомандатному окрузі у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, але за проміжок часу, в який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів, виборча комісія АРК, обласна, міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня для голосування у єдиному багатомандатному окрузі. Однак, такого виду бюлетеня (для голосування у єдиному багатомандатному окрузі) для зазначених виборів Кодексом не передбачено, так як єдиний багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів ВР АРК, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад в свою чергу поділяється ще на кілька багатомандатних виборчих округів, в яких передбачена реєстрація кандидатів з відповідних регіональних виборчих списків організацій партій. Тобто, для кожного багатомандатного округу, утвореного в межах єдиного багатомандатного округу, будуть виготовлені окремі бюлетені. Таким чином, в ч.6 ст.244 слово «єдиному» слід замінити словом «відповідному».  
24. В ч.1 ст.253, ч.2 ст.254, ч.ч. 3, 4 ст.255, ч.2 ст.267, ч.ч. 2, 22, 23 ст. 276 міститься термін «окружна виборча комісія» в розумінні виборчої комісії з місцевих виборів, в той час як згідно ч.1 ст.202 до системи виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, окружна виборча комісія не входить. ОВК створюються для організації виборів Президента та народних депутатів. Отже, слово «окружна» у вказаних випадках слід замінити словом «територіальна» у відповідних відмінках.  
25. Статтею 256 визначено порядок встановлення результатів виборів депутатів ВР АРК, обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад. Відповідна ТВК, яка встановлює результати виборів, на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування в багатомандатному виборчому окрузі не пізніш як на десятий день після дня голосування встановлює результати виборів депутатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол про результати виборів. Однак, у вказаній статті відсутнє обов’язкове в таких випадках положення щодо кількості примірників таких протоколів. Отже текст ч.1 ст.256 (в кінці першого речення) необхідно доповнити словами «у двох примірниках».  
26. В тексті частин 22-27 ст.276 окремі положення безпідставно дублюються, що не відповідає основним принципам нормопроектувальної техніки. Необхідно видалити положення що повторюються затвердивши ч.ч.22-27 ст.276 у новій редакції.  
27. В ч.1 ст.276, якою врегульовано питання встановлення підсумків голосування з виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища,  зазначено, що з моменту закінчення голосування сільська, селищна, міська виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування. При цьому «забули» прописати районну у місті з районним поділом ТВК, яка також утворюються для здійснення повноважень у відповідному виборчому окрузі щодо виборів міського голови, зокрема встановлює підсумки виборів. Таким чином, перелік ТВК в першому реченні ч.1 ст.276 слід доповнити словами «районна у місті з районним поділом».  
28. Частинами 26, 28 ст.276, якою врегульовано питання встановлення підсумків голосування з виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, встановлено, що територіальна виборча комісія на засіданні, на якому встановлюються підсумки голосування у відповідних виборчих округах з відповідних місцевих виборів, запаковує перший примірник протоколу про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів, а за наявності – і відповідний примірник протоколу з позначкою «Уточнений», та приймає рішення щодо визначення трьох, а в разі неможливості – двох членів комісії, які будуть транспортувати виборчі документи до територіальної виборчої комісії, що встановлює результати відповідних виборів. При цьому зазначене положення є безальтернативним, так як відсутня вказівка на те, що такі дії необхідні лише у випадку, якщо результати відповідних вибрів встановлює інша ТВК. В діючій редакції пакування першого примірника протоколу та його транспортування відбувається «автоматично». Крім того, у статті 276 відсутнє положення, згідно якого у випадку, коли підсумки і результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища встановлює одна й та сама ТВК, то кількість примірників протоколу про підсумки таких виборів з трьох зменшується до двох, так як відсутня потреба доставляти перший примірник протоколу про підсумки виборів до ТВК, яка встановлює їх результати. Враховуючи ту обставину, що під час виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища підсумки і результати таких виборів у переважній більшості випадків встановлює одна й та сама ТВК, вказана норма потребує відповідного уточнення.  
29. Частиною 21 ст.276, якою врегульовано питання встановлення підсумків голосування з виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, встановлено, що протокол про підсумки голосування в межах територіального округу складається у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Згідно ч.ч. 26, 27 цієї ж статті перший примірник протоколу доставляється до ТВК, що встановлює результати відповідних виборів, другий примірник зберігається у секретаря виборчої комісії, третій – невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії. Виникає питання, звідки взяти решту примірників протоколів для членів ТВК, адже згідно ч.21 ст.276 зазначений протокол складається лише у трьох примірниках. Однією з новел Виборчого кодексу є його положення щодо права члена виборчої комісії отримати копію відповідного протоколу, а не його примірник, завдяки чому суттєво знизиться навантаження на членів виборчих комісій та зекономить чимало часу завдяки різниці у оформленні копій і примірника протоколу. Таким чином, положення щодо видачі примірників відповідного протоколу членам ТВК з тексту ст.276 необхідно виключити.  
30. Згідно ч.9 ст.175, ч.9 ст.250 під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія на підставі списку виборців (порівняння списку виборців та витягу із списку виборців) встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Однак, кількість виборців на виборчій дільниці не може бути встановлена шляхом порівняння списку виборців та витягу із нього, так як витяг це частина того самого списку виборців. На підставі порівняння списку виборців та витягу із списку виборців встановлюється кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування. Тому з тексту ч.9 ст.175, ч.9 ст.250 необхідно виключити слова «порівняння списку виборців та витягу із списку виборців», тим самим визначивши порядок встановлення загальної кількості виборців на виборчій дільниці на підставі списку виборців. Після ч.9 текст ст.175 та ст.250 слід доповнити новою частиною, включивши при цьому положення щодо встановлення (на підставі порівняння списку виборців та витягу із нього) кількості виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування.  
31. Згідно ч.12 ст.250 дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів за підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали, окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких талонів оголошується. Цілком очевидно, що вказане положення має сенс лише в наступній редакції: «дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали….» Тобто прийменник «за» слід замінити прийменником «з». Саме такий вигляд мала наведена норма у попередніх законах про відповідні вибори.  
32. Стаття 250, якою визначено порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці не містить положень, згідно яких ДВК повинна встановити окремо кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування та  кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, хоч відповідні протоколи мають зазначені пункти. Отже, ст.250 необхідно доповнити окремими частинами наступного змісту (з відповідним редагуванням всього тексту цієї статті для забезпечення цілісності та послідовності процедури підрахунку): Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у приміщенні для голосування.·     Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців та відмітками “голосував за місцем перебування” у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування за місцем перебування.  
33. У тексті Виборчого кодексу 76 разів у різних відмінках використано слово «веб-сайт» з порушенням вимог п.4.2 §35 чинного Українського правопису, оскільки слово «вебсайт» пишеться разом без дефіса. При цьому нова редакція правопису набула чинності 03.06.2019, в той час як Виборчий кодекс було прийнято 19.12.2019, тобто тільки через пів року з моменту впровадження відповідних змін в правописі.  
34. До системи територіальної організації виборів депутатів Верховної Ради АРК, депутатів міських (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб), обласних рад крім іншого належить єдиний багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, міста. Однак, по тексту Книги четвертої щодо назви цього округу не завжди дотримано єдиного термінологічного підходу – або пропущене слово «єдиний» (ч.2 ст.192), або слово «багатомандатний» (п.1 ч.1 ст.198, п.1 ч.1 ст.201). Зазначена ситуація потребує вирішення шляхом внесення відповідних термінологічних уточнень в тексті наведених статей.  
35. Відповідно до ч.2 ст.268 протокол ТВК про підсумки голосування у відповідному окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради складається у чотирьох примірниках. Але протокол ТВК про підсумки голосування у відповідному окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради немає потреби складати у чотирьох примірниках, їх кількість повинна бути два або три в залежності від того, чи встановлює результати відповідних вибрів одна й та сама чи інша ТВК. Отже положення вказаної норми потребує відповідного уточнення.  
36. Відповідно до ч.8 ст.268 протокол ТВК про результати з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради складається у трьох примірниках. Однак, протокол ТВК про результати виборів немає потреби складати у такій кількості примірників, їх кількість зменшується до двох, так як відсутня потреба доставляти ще один примірник протоколу до іншої ТВК. Крім того, вказана норма містить словосполучення «про результати виборів депутата»(однина). При цьому не враховано, що згідно ч.1 ст.192 у кожному багатомандатному окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів. Отже, в ч.8 ст.268 слово «депутата» слід замінити словом «депутатів», слово «трьох» замінити словом «двох», а в ч.11 слово «третій» замінити словом «другий».  
37. Відповідно до ч.3 ст.277, якою визначено порядок складання протоколу територіальної виборчої комісії про результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища встановлено, що вказаний протокол складається у трьох примірниках. Але протокол ТВК про результати виборів немає потреби складати у трьох примірниках, їх кількість зменшується до двох, так як відсутня потреба доставляти ще один примірник протоколу до іншої ТВК. Отже, в ч.3 ст.277 слово «трьох» слід замінити словом «двох», а в ч.6 слово «третій» замінити словом «другий».  
38. Частиною 27 ст.250 встановлено, що під час підрахунку виборчих бюлетенів усі предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис “Предмети”, зазначаються назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії. Однак, реалізація вказаного положення Кодексу на практиці виглядає проблематичною. Зокрема, контрольні листи з виборчих скриньок, згідно вказаної норми також відносяться до предметів. Але яким чином членам ДВК виконати вимогу Кодексу щодо позначення та/або номеру виборчого округу на пакеті з предметами, адже на кожній виборчій дільниці водночас буде відбуватись голосування по трьох-п’яти видам виборів, при цьому на окремих дільницях в сільській місцевості може бути по чотири округи тільки по виборам депутатів сільської ради. Для вирішення вказаної проблеми з ч.27 ст.250 словосполучення «позначення та/або номеру виборчого округу» необхідно виключити.  
39. Для інформування виборців у приміщенні для голосування, у тому числі в день голосування та під час голосування за місцем перебування Кодексом передбачено виготовлення за рахунок бюджетних коштів інформаційних плакатів та буклетів організацій партій – суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів ВР АРК, депутатів міських (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб), обласних рад. Порядок виготовлення та використання зазначеної продукції визначено ст.233 (для плакатів) та ст.234 (для буклетів). Однак у ст.234, якою врегульовано окремі питання щодо інформаційних буклетів, помилково в ч.8 замість слова «буклетів» міститься слово «плакатів». Отже у ч.8 ст.234 слово «плакатів» слід замінити словом «буклетів».  
40. Згідно п.1 ч.12 ст.238 довірена особа кандидата має право бути присутньою на засіданнях відповідної та дільничних виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу. Вбачається за необхідне після слова «відповідної» в текст норми включити слово «територіальної», яке було пропущене з невідомих причин, виклавши вказане положення у наступній редакції: 1) бути присутньою на засіданнях відповідної територіальної та дільничних виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу;  
41. Згідно п.5 ч.12 ст.238 довірена особа кандидата має право одержувати копії протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці, територіальної виборчої комісії про підсумки голосування. При цьому нічого не сказано про право одержувати копію відповідного протоколу ТВК про результати виборів. За таких умов, пропонується включити в текст вказаного положення словосполучення «та результати виборів», виклавши зазначену норму у наступній редакції: 5) одержувати копії протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці, територіальної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів;  
42. Згідно п.8 ч.12 ст.238 довірена особа кандидата має право за дорученням кандидата оскаржувати від його імені рішення, дії або бездіяльність відповідної дільничної виборчої комісії, що порушують законні права кандидата, в порядку, передбаченому Кодексом. При цьому вказаною нормою не передбачено можливість оскаржувати рішення, дії або бездіяльність територіальної виборчої комісії, що виглядає нелогічним, оскільки Розділ ХІ Книги першої, яким врегульовано питання оскарження в ході виборчого процесу, не містить жодних обмежень щодо права довіреної особи за дорученням кандидата оскаржувати від його імені рішення, дії або бездіяльність відповідної ТВК. Таким чином, вказану норму доцільно викласти в наступній редакції: 8) за дорученням кандидата оскаржувати від його імені рішення, дії або бездіяльність відповідної територіальної та дільничних виборчих комісій, що порушують законні права кандидата, в порядку, передбаченому цим Кодексом;  
43. Відповідно до п.3 ч.1 ст.222 Кодексу виборча комісія АРК, обласна, міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до єдиного та регіональних виборчих списків організації партії, за умови отримання нею серед іншого передвиборної програми організації партії. Однак, зі змісту ч.1 ст.230, якою визначено підстави для відмови в реєстрації всіх кандидатів у депутати, висунутих організацією партії, не вбачається такої підстави для відмови у реєстрації як відсутність серед поданих до ТВК документів передвиборної програми організації партії, якщо наявність такої програми є обов’язковою. Вбачається необхідним додати у ч.1 ст.230 до переліку підстав для відмови в реєстрації всіх кандидатів у депутати виборчою комісією АРК, обласною, міською (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) у разі відсутності серед поданих документів передвиборної програми, передбаченої п.3 ч.1 ст.222 Кодексу.  
44. Вимоги до протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з окремих видів місцевих виборів встановлено у трьох статтях Кодексу: стаття 251 (протокол ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів ВР АРК, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради; стаття 264 (протокол ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради; стаття 273 (протокол ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища. Серед вимог до протоколів ДВК відсутній єдиний підхід стосовно того, чи слід встановлювати та відображати у протоколі кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (по кожним виборам та окремим округам), із зазначенням номера скриньки та позначенням переносної скриньки (скриньок), чим нівелюється перевага кодифікованого акту щодо уніфікації відповідних процедур. Так, лише протокол ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів ВР АРК, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради згідно п.8 ч.2 ст.251 має такий пункт. В той же час, ст.250, якою визначено порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці, не містить положення, згідно якого ДВК повинна рахувати виборчі бюлетені окремо по кожній скриньці і заносити отримані відомості до відповідних протоколів. Також такий пункт відсутній у відповідних протоколах ДВК з виборів Президента та народних депутатів. Отже, необхідно або виключити п.8 ч.2 ст.251, або включити відповідне положення стосовно вимог до протоколів ДВК з інших місцевих виборів, виборів Президента та народних депутатів з відповідними уточненнями тих статей Кодексу, якими визначено порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.  
45. Положення п.5 ч.1 ст.222 щодо заяв осіб, включених до виборчих списків організації партії, про згоду балотуватися кандидатами у депутати від організації партії, після слів «яка повинна також містити згоду на оприлюднення біографічних відомостей» необхідно доповнити словами «та на обробку персональних даних».