Розпочалися дискусії стосовно внесеного Президентом України Володимиром Зеленським законопроекту №2598 «Про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади». Невдоволення законопроектом були висловлені також і фракцією «Європейська солідарність».

«Рідна країна» вже писала про вказаний законопроект та про основні положення, які вказаним проектом пропонується внести до Конституції України.

Але у зв’язку із резонансом, який викликав законопроект, хотілося б нагадати про те, що законопроект 2598, поданий Президентом Володимиром Зеленським,  фактично повторює законопроект 2217а, поданий ще 01.07.2015 Президентом Петром Порошенко, який був попередньо схвалений 265 депутатами (115 – партія Порошенка, 69 – партія Яценюка, 5 – партія Садового, 38 – партії Бойка-Медведчука-Вілкула).

Для цього можна порівняти основні положення обох законопроектів, зокрема в тих позиціях, які викликають найбільше дорікань у критиків законопроекту 2598.

Законопроект В.Зеленського №2598 Законопроект П.Порошенка №2217а
Повноваження Верховної Ради (ст.85 Конституції)
До повноважень Верховної Ради України належить: 29) утворення і ліквідація громад, округів, областей, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування поселень, громад, округів, областей за поданням Кабінету Міністрів України;       30) призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування; До повноважень Верховної Ради України належить: 29) утворення і ліквідація громад, районів, областей, встановлення і зміна їхніх меж; найменування і перейменування поселень, громад, районів, областей;     30) призначення позачергових виборів голів громад, депутатів рад громад, районних, обласних рад;
Адміністративно-територіальний устрій, правовий статус міста Києва як столиці України
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:       12) організація і діяльність органів виконавчої влади, правовий статус префекта, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;       16) адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць; правовий статус міста Києва як столиці України; Стаття 92. Виключно законами України визначаються:              16) статус Києва як столиці України;
Повноваження Президента України
Стаття 106. Президент України:   8-1) тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради за поданням префекта та призначає тимчасового державного уповноваженого у випадках, визначених цією Конституцією Стаття 106. Президент України: 8-1) тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого у випадках, визначених цією Конституцією;     
Префекти та місцеві державні адміністрації
Наступні положення статті 118 Конституції України в обох законопроектах виключаються. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.             Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і округах здійснюють територіальні органи центральних органів виконавчої влади.      Представниками держави в округах і областях, у місті Києві є префекти.      Склад офісу префекта формує префект.      Префект призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.      Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати трьох років.      Префект є державним службовцем.      Префект під час здійснення своїх повноважень підзвітний та підконтрольний Президентові України та Кабінетові Міністрів України. Стаття 118. Виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севастополі здійснюють префекти.      Особливості здійснення виконавчої влади у Києві та Севастополі визначаються окремими законами.      Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент України.              Префект є державним службовцем.      Префект під час здійснення своїх повноважень відповідальний перед Президентом України, підзвітний та підконтрольний Кабінетові Міністрів України.
Стаття 119. Префект на відповідній території:      1) здійснює адміністративний нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування;      2) координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснює адміністративний нагляд за додержанням ними Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;      3) спрямовує і координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади, забезпечує їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;      4) вносить Президенту України подання про зупинення дії ухваленого радою, головою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці;      5) здійснює інші повноваження, визначені законами України.        Префект на підставі і в порядку, що визначені законом, видає акти, які є обов’язковими на відповідній території.      Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктом 1 частини першої цієї статті, можуть бути скасовані Президентом України, а видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 2, 3 частини першої цієї статті, – Кабінетом Міністрів України.              Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктом 5 частини першої цієї статті, скасовуються Президентом України, а у визначених законом випадках – Кабінетом Міністрів України. Стаття 119. Префект на відповідній території:      1) здійснює нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування;      2) координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і законів України;      3) забезпечує виконання державних програм;       4) спрямовує і організовує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та забезпечує їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;                       5) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.           Префект на підставі і в порядку, що визначені законом, видає акти, які є обов’язковими на відповідній території.       Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 1, 4 частини першої цієї статті, можуть бути скасовані Президентом України, а видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 2, 3 частини першої цієї статті, – Кабінетом Міністрів України.      Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктом 5 частини першої цієї статті, скасовуються Президентом України, а у визначених законом випадках – Кабінетом Міністрів України
Адміністративно-територіальний устрій
Розділ IX Територіальний устрій України           Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах унітарності, єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, субсидіарності і повсюдності місцевого самоврядування, збалансованості і стійкого соціально-економічного розвитку територій з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.        Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, округи, області, Автономна Республіка Крим.         Територію України складають громади. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.      Декілька суміжних громад становлять округ.        Правовий статус міста Києва як столиці України визначається окремим законом.          Порядок утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей, а також порядок утворення, найменування і перейменування та віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст визначаються законом.       Зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у порядку, визначеному законом. Розділ ІХ. Адміністративно-територіальний устрій України      Стаття 132. Адміністративно-територіальний устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.   Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони.      Територія України поділена на громади. Громада є первинною  одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.    Декілька громад становлять район.    Автономна Республіка Крим та області є регіонами України.      Особливості Києва, Севастополя у системі адміністративно-територіального устрою України визначаються окремими законами.         Порядок утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, районів, областей, а також порядок утворення, найменування і перейменування та віднесення поселень (сіл, селищ, міст) до відповідної категорії визначаються законом.      Зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у порядку, визначеному законом.
Місцеві вибори
Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить чотири роки. Строк повноважень голови окружної, обласної ради становить один рік. Обрання голови окружної, обласної ради відбувається на основі ротації. Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить чотири роки.
Зупинення актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, призначення тимчасового державного уповноваженого
Стаття 144. Ради і голови громад, виконавчі органи рад громад, окружні і обласні ради, виконавчі комітети окружних і обласних рад відповідно до закону ухвалюють акти, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.        Дію актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду.        У разі ухвалення радою, головою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент України за поданням префекта зупиняє указом дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого. Тимчасовий державний уповноважений спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів ради громади, виконавчого комітету окружної, обласної ради.     Правовий статус тимчасового державного уповноваженого визначається законом.     Конституційний Суд України розглядає такий указ Президента України не довше семи календарних днів.      У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що відповідає Конституції України, акти Президента України, видані відповідно до частини третьої цієї статті, втрачають чинність.     У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, окружної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку. Стаття 144. Територіальні громади, голови громад, органи місцевого самоврядування відповідно до закону ухвалюють акти місцевого самоврядування, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.          Дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду.         У разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу  національній безпеці, Президент України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого. Тимчасовий державний уповноважений спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування громади, виконавчого комітету районної, обласної ради.           Конституційний Суд України розглядає таке звернення Президента України невідкладно.        У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, районної, обласної ради таким, що відповідає Конституції України, Президент України скасовує акт, виданий відповідно до частини третьої цієї статті.      У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, районної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, районної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку.

Отже, якщо підсумувати, то концептуальні відмінності між законопроектами 2598 та 2217а є незначними, фактично вони зводяться до наступного:

Законопроект В.Зеленського №2598 Законопроект П.Порошенка №2217а
Адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць; правовий статус міста Києва як столиці України може встановлюватись законами України. Законом України визначається статус  Києва як столиці України.
Адміністративно-територіальний устрій України: 1. Україна є унітарною;   2. Одиниці адміністративно-територіального устрою: – громади, округи, області, Автономна Республіка Крим.    Декілька суміжних громад становлять округ.     Статус міста Києва визначається окремим законом. Адміністративно-територіальний устрій України: 1. Відсутнє положення про унітарність України; 2. Одиниці адміністративно-територіального устрою: – громади, райони, регіони.   Декілька громад становлять район.   Автономна Республіка Крим та області є регіонами України. Статус міст Києва та Севастополя визначається окремим законом.
Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати трьох років. Обмеження щодо строку перебування префекта на посаді немає.
Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить чотири роки. Строк повноважень голови окружної, обласної ради становить один рік. Обрання голови окружної, обласної ради відбувається на основі ротації. Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить чотири роки.
Конституційний Суд України розглядає такий указ Президента України не довше семи календарних днів. Конституційний Суд України розглядає таке звернення Президента України невідкладно.

Можна дискутувати щодо запропонованих обома законопроектами змін, але все ж таки з вищенаведеного порівняння можна прийти до висновку, що законопроекти фактично співпадають на 90 %, але при цьому такого бурхливого незадоволення законопроект 2217а у суспільстві не викликав, чи то з причини незначної уваги до нього з боку ЗМІ чи, можливо, з тим, що обговорення законопроекту на той час не було настільки необхідним.

Віктор Марусиченко, юрист

Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна”