Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» від “Слуги народу” пропонується значне розширення прав Київської міської державної адміністрації та запроваджується законодавчо встановлений інститут «смотрящих».
Тож, з прийняттям цього Закону в редакції, що пропонується, самоврядування у місті Києві фактично буде знищене.
Отже, що пропонують депутати.
По-перше. Законодавчо розводяться посади Київського міського голови та Голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Київську міську державну адміністрацію згідно законопроекту очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
До цього, що було підтверджено рішенням Конституційного Суду України, Головою КМДА автоматично призначався Київський міський голова.
По-друге. До компетенції Київської міської державної адміністрації депутати хочуть віднести, зокрема, здійснення контролю за додержанням посадовими особами та органами місцевого самоврядування міста Києва Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів України.
Для цього законопроектом запроваджується порядок перевірки та опротестування головою Київської міської державної адміністрації актів місцевого самоврядування. Акти органів чи посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва, крім, актів, що віднесені до предмету державного нагляду (контролю) інших органів державної влади, підлягають перевірці головою Київської міської державної адміністрації на предмет їх відповідності публічним інтересам територіальної громади, Конституції та/або законам України.
Голова КМДА може прийняти рішення про зупинення дії акта місцевого самоврядування шляхом висловлення протесту (опротестування) у письмовій формі з одночасним зверненням до суду.
Самим цікавим є те, що зупинення дії акта посадової особи чи органу місцевого самоврядування має наслідком одночасне зупинення будь-яких дій, спрямованих на державну реєстрацію такого акта, а також його реалізацію, впровадження, виконання або здійснення будь-яких, визначених цим актом, повноважень.
Тобто Голова КМДА має необмежені можливості щодо зупинення будь-яких рішень, прийнятих тією ж Київрадою.
По-третє. Законопроектом передбачено, що Голова КМДА має право звернутись до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування з вимогою щодо негайного усунення таких недоліків. Після цього такий орган чи посадова особа мають максимум місяць на усунення таких недоліків. На цей час строки на оскарження Головою КМДА дій відповідного органу чи посадової особи зупиняються.
Законопроектом передбачені такі строки судового оскарження:
1) не пізніше ніж 7 днів – щодо кадрових призначень на посади керівників структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради та районних в місті Києві рад;
2) не пізніше ніж 14 днів – щодо актів індивідуальної дії;
3) не пізніше ніж 30 днів – щодо актів нормативно-правового характеру.
Отже, якщо розглянути гіпотетичну ситуацію щодо оскарження Головою КМДА, наприклад рішення Київської міської Ради, то Голова може зупинити будь-яке таке рішення більше ніж на півроку і більше, оскільки:

 1. Голова КМДА дає строк на усунення порушень в одномісячний строк (30 днів).
 2. Оскільки строки судового оскарження при цьому зупиняються, після спливу місячного строку у Голови КМДА є ще 30 днів на подання відповідного позову до суду (вже 60 днів).
 3. За правилами Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ), якщо позов відповідає вимогам КАСУ, суддя має відкрити провадження протягом 5 днів (або ж надати позивачеві строк для усунення недоліків позовної заяви, це ще 5 днів з моменту вручення відповідної ухвали позивачеві, тобто, з урахування строків поштового обігу, ще близько 7-8 днів).
 4. Статтею 193 КАСУ передбачено, що суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
  Якщо зважити на можливість апеляційного оскарження судового рішення (при такому оскарженні рішення суду першої інстанції не набирає законної сили) то потрібно додати ще наступні терміни.
 5. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду – протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення (стаття 295 КАСУ).
 6. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги
 7. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження (стаття 309 КАСУ).
  Отже, якщо врахувати всі вищезазначені строки, то Голова КМДА може зупинити будь-яке рішення Київської міської ради на строк до 250 днів. Це лише за умови, що судами будуть дотримані всі процесуальні строки.

Щоб підсолодити пігулку для киян у вигляді нового Закону про Столицю, депутати у розділі 13 Прикінцевих положень передбачили повернення Києву районних рад, але лише після прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України. Якщо зважити, що єдиний такий законопроект, згідно офіційного сайту Верховної Ради, був відкликаний 29.08.2019, а Парламент навіть не розглядав його у першому читанні, то повернення районних рад Києву чекати доведеться ще довго.
Отож, пообіцяли відродити САМОВРЯДУВАННЯ в КИЄВІ, а вийшов проект його ОСТАТОЧНОГО ЗНИЩЕННЯ!
СЛУГИ посміялися з тіньових СМОТРЯЩИХ від КЛИЧКА і вирішили зробити своїх СМОТРЯЩИХ в ЗАКОНІ!

Блог Миколи Томенка