Повсякденне життя кожного громадянина у нашій країні не минає без необхідності вирішення питань особистого життя, побутових чи соціальних проблем, внаслідок чого ми вимушені контактувати із чисельними державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами та установами.

Здавалося б, у вирішенні таких питань все має бути досить просто – написав листа, або ж звернувся до посадовця, та й отримав результат. Але не все так просто, як здається на перший погляд, оскільки законодавством досить чітко врегульований порядок звернення громадян. То що ж потрібно знати, для того, щоб правильно оформити звернення з того чи іншого приводу та, як наслідок, отримати на нього не тільки відповідь, а ще й досягти бажаного результату?

            Правовою основою для звернень громадян є не тільки положення Конституції України, а ще й низка інших нормативних актів, якими є Закони України «Про звернення громадян» та «Про інформацію», Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. №348 «Про затвердження Інструкції діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

            Отже, з чого потрібно розпочати при підготуванні звернення?

Перш за все, до звернення існує ряд вимог

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Для того, щоб звернення відповідало вимогам законодавства, обов’язково вкажіть у ньому наступне:

прізвище, ім’я, по батькові,

– місце проживання (не обов’язково місце реєстрації, а фактичне місце проживання, на адресу якого ви бажаєте отримати відповідь);

–  викладіть суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги (в обґрунтування порушеного питання можна додавати копії будь-яких документів, при цьому, в кінці звернення бажано зазначити їх перелік);

– підпишіть звернення та вкажіть дату.

Оскільки технології не стоять на місці, то в даний час передбачена також можливість подання електронних звернень, про що зазначалось вище. Практично на всіх офіційних сайтах держустанов та органів місцевого самоврядування передбачена можливість подання такого звернення безпосередньо на сайті. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Єдине, що потрібно зазначити, крім вищенаведеного, це власну електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Зверніть увагу, що існує також і перелік звернень, які не підлягають розгляду та вирішенню. Це:

            – анонімні звернення (тобто не підписані автором, без зазначення місця проживання, або з яких неможливо встановити автора (авторів));

– звернення, з якого неможливо визначити суть порушеного питання (привітання зі святом і побажання здоров’я та благополуччя чиновниками залишаться без відповіді);

– повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті (то ж, якщо ви вирішили взяти чиновника «на виснаження», змінюйте формулювання питань або ж нехай звернення підпише ваш родич чи сусід);

– звернення-скарга з пропущеним строком на таке оскарження (один рік з моменту прийняття рішення, яке оскаржується, але не більше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням);

– звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

             Терміни розгляду звернень

            Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

                       Навіть якщо ви помилились, та направили звернення не тому посадовцю, який відповідає за вирішення вашого питання, останній, відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», зобов’язаний в термін не більше п’яти днів переслати ваше звернення за належністю відповідному органу чи посадовій особі та повідомити вас про це.

Звернення громадян розглядаються безоплатно

             При написанні звернення також необхідно звернути увагу на те, що Законом заборонено переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень. Але при цьому не слід дозволяти собі надмірних емоцій та необґрунтованих звинувачень, оскільки ст. 26 Закону України «Про звернення громадян» передбачає наступне: «подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством».

Далі наведемо зразок звернення.

 

                                                           Кому адресується звернення (Наприклад Голові

районної державної в місті Києві адміністрації, П.І.Б. та адреса)

 

Від кого (прізвище, ім’я та по-батькові, повна поштова адреса, номер телефону)

 

Вид звернення

(заява (клопотання), скарга чи пропозиція)

 

Загальний текст звернення, який складається із:

  1. вступної частини (підстава звернення, обставини, які стали причиною звернення, наприклад, неналежна робота комунальної служби, підпорядкованої районній адміністрації);
  2. мотивувальна частина (вказуються правові обґрунтування або основні питання, що є предметом звернення, наприклад, обов’язок комунальної служби відповідно до документів, які регулюють її діяльність, належним чином виконувати роботи, про які йдеться у вступній частині звернення);
  3. резолютивна частина (вказується мета та очікуваний результат розгляду звернення, наприклад , зобов’язати керівника, працівників комунальної служби належним чином виконувати свої обов’язки чи притягнути їх до відповідальності);
  4. Зазначити перелік документів (бажано додавати копії документів, а не їх оригінали), на які ви посилались у зверненні та додаєте на підтвердження викладених у зверненні обставин), наприклад:

Додатки:

  1. Копія Акту обстеження №3 від 20.03.2017 – на 3 арк.;
  2. Копія Висновку лабораторії № 5 від 21.03.2017 – на 5 арк.

5. Дата та підпис особи (осіб) яка (які) підписали звернення, наприклад:

 

30.03.2017                             ПІДПИС                                           Сидорчук В.В.

 

            Таким чином, врахувавши нескладні поради, які надаються у даній статті, ви зможете без витрачання свого часу та нервів скористатись наданим законодавством правом на звернення та, сподіваємось, отримати позитивний результат, оскільки лиш той, хто домагається мети, її і досягає.

 

Корисні посилання:

  1. Закон України «Про звернення громадян»
  2. Закон України «Про інформацію»
  3. Інструкція діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.