Не дивлячись на суттєве падіння цін на нерухомість, пік вартості на яку прийшовся на 2008 рік, нерухомість все одно залишається одним із найдорожчих активів, придбання якого для пересічного громадянина є досить затратним у грошовому вираженні.

Крім вартості житла, яку має сплатити покупець, останній також має сплатити 1 відсоток від вартості такого житла до пенсійного фонду. Без такої сплати нотаріус відмовиться посвідчувати договір купівлі-продажу житла, оскільки відповідно до ч. 8 ст. 49 Закону України «Про нотаріат» «нотаріус або  посадова  особа,  яка  вчиняє  нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо особа,   яка   звернулася   з   проханням   про   вчинення нотаріальної дії,  не внесла встановлені  законодавством  платежі, пов’язані з її вчиненням».

Сплата 1 % від вартості житла передбачена Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне стархування», а саме ст. 4 вказаного Закону.

Але мало хто знає, що цим же Законом встановлені виключення щодо сплати збору за придбання житла. Так, пунктом 9 ст. 1 Закону передбачено, що платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Не дивлячись на те, що Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» був прийнятий ще 20 років тому, держава до цього часу не розробила механізму щодо реалізації його положень в частині звільнення від сплати збору громадян, які мають на це право. Пенсійний фонд ще в 1999 році оприлюднив лист щодо реалізації положень Закону та повідомив про те, що ним подано звернення до Конституційного Суду України стосовно офіційного тлумачення пункту  9  частини  першої статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове  державне  пенсійне  страхування», але Ухвалою Конституційного суду  у відкритті провадження було відмовлено.

Небажання держави врегулювати порядок виконання норм чинного законодавства не означає, що сплачені у вигляді збору до пенсійного фонду кошти при купівлі житла не можна повернути.

Однак для цього потрібно буде докласти певних зусиль. Зважаючи на те, що розмір збору може коливатись від декількох тисяч до декількох десятків тисяч гривень, потрачені зусилля, зазвичай, того варті.

Отже, якщо ви придбали житло вперше, то, для повернення сплаченого до пенсійного фонду збору необхідно вчинити наступні дії.

  1. Під час сплати збору в банківській установі попросіть виготовити два примірники платіжного доручення (оскільки один примірник залишається у нотаріуса). Також копію платіжки можна завірити у нотаріуса, який посвідчував угоду про придбання житла, оскільки її оригінал зберігається в матеріалах нотаріальної справи. Ця платіжка є доказом того, що збір дійсно був сплачений.
  2. Замовте в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформаційну довідку за ідентифікаційними даними фізичної особи (це знадобиться для того, щоб довести в подальшому придбання житла вперше).
  3. Підготуйте та направте в адресу Управління пенсійного фонду, куди вами був сплачений збір, лист з проханням повернути сплачені вами кошти. Звичайно ж, пенсійний фонд відмовиться повертати кошти з посиланням на те, що порядок реалізації звільнення від сплати збору та повернення сплаченого збору державою не реалізований, або ж взагалі залишить ваш лист без розгляду.
  4. По закінченню місячного строку після направлення листа до пенсійного фонду, або ж відразу після отримання письмової відмови фонду в поверненні вам коштів, ви маєте право звернутись із позовною заявою до окружного адміністративного суду. Необхідно звернути увагу також на те, що подати до адміністративного суду позов потрібно протягом не більше 6 місяців після отримання відмови від пенсійного фонду (6 місяців – строки позовної давності в адміністративному судочинстві, що передбачено ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України).

Судова практика по розгляду таких спорів на даний час є досить однозначною: суди стають на сторону позивача, тобто задовольняють такі позови. Але готуйтесь до тривалого протистояння, адже пенсійні фонди, судячи із інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, «йдуть до останнього» – оскаржують такі рішення включно до касаційної інстанції.

Як звичайно, навіть Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) не завжди виносить аналогічні рішення, тому їх також потрібно приймати до уваги. Так, у 2015 році ВАСУ вважав, що стягнення сплаченого збору безпосередньо із державного бюджету є цілком правомірним, про що свідчить Ухвала ВАСУ від 27.01.2015 по справі К/9991/22832/12, положення якої, до речі, можна брати за основу при написанні позову.

Водночас, уже в 2017 році ВАСУ в ухвалі від 08.02.2017 по справі №К/800/40236/14 прийшов до інших висновків. Так, суд визнав право особи, яка придбала житло вперше, на повернення сплаченого пенсійного збору, але при цьому зробив висновок, що суди попередніх інстанцій, стягуючи ці кошти з Державного бюджету України в особі Головного управління Державної казначейської служби України, не врахували положень Порядку №787, яким передбачено, що повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Таким чином, суд прийшов до висновку, що при вирішенні таких справ необхідно зобов’язувати органи песійного фонду звертатися з поданням, передбаченим п. 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2013 року №787, до органів Державного казначейства України.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що, за бажання, сплачений при купівлі житла (звичайно ж, якщо таке придбання здійснюється вперше) збір до пенсійного фонду можна повернути, адже для цього є всі законні підстави. Однак, для цього доведеться прикласти зусиль та зануритись в юридичні та судові перипетії, що, однак, принесе позитивний результат в матеріальному вираженні та сприятиме підвищенню юридичної грамотності новоспеченому власнику житла.

Віктор Марусиченко, юрист Громадського руху «Рідна країна»