Держбюджет України на 2016 рік не виконано як за доходами, так і за видатками. Темпи зростання державного боргу майже в 10 разів перевищують темпи зростання реального валового внутрішнього продукту. Про це свідчить висновок Рахункової палати “Про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, затвердженний Рахунковою палатою 11 квітня 2017 року №9-6.

Відповідно до документа, держбюджет виконувався в умовах єкономічного зростання – приріст реального ВВП в 2016 році становив 2,3%, хоча при затвердженні бюджету було закладено зростання ВВП на рівні 2,0%.

“За умов зменшення експорту товарів і послуг основними факторами зростання економіки стали низька база порівняння, а також адаптація вітчизняного виробництва до кризових процесів в економіці”, – йдеться у звіті.

Відзначається, що доходи держбюджету становили 616,3 млрд грн, або 97,6% від плану. При цьому окремі доходи, зокрема конфісковані кошти і кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, рентна плата за користування надрами для видобування бурштину, суттєво менші від запланованих обсягів. Це, на думку спеціалістів Рахункової палати, свідчить про недоліки планування доходів на стадії розгляду проекту закону про держбюджет.

Видатки держбюджету виконані в сумі 684,7 млрд грн, або 96,7% плану. Зокрема, чинниками невиконання плану стали менші від запланованих доходи і надходження в частині фінансування, несвоєчасне прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону про держбюджет, неналежна організація проведення видатків окремими учасниками бюджетного процесу, перерозподіли бюджетних призначень наприкінці року.

Також відзначається, що надходження від державних запозичень і приватизації державного майна становили 307,8 млрд грн, що на 67,5 млрд грн, або 18%, менше плану.

Темпи зростання дежборгу порушували діюче законодавство.

“Перевищення державних запозичень над витратами на погашення державного боргу, девальвація гривні та надання державних гарантій призвели до зростання загального обсягу державного і гарантованого державою боргу на 22,8% – до 1 трлн 929,8 млрд грн, що на 21,0 відс. пункту перевищує встановлене у статті 18 Бюджетного кодексу України обмеження“, – говориться у звіті.

На сплату боргових зобов’язань за державним і гарантованим державою боргом з державного бюджету витрачено 215,8 млрд грн, що більше сукупних видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я, економічну діяльність і оборону.